Зареждане ...

Профил на компанията

     Ние сме модерна и просперираща компания в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни и строително-монтажни дейности: изкопни и насипни работи, стоманобетонни и метални конструкции, зидарии, покривни системи, фасадни системи, хидро, топло и звукоизолации, настилки и облицовки, инженерно-укрепителни дейности, електроинсталации, структурно окабеляване, водоснабдяване и канализации, вертикална планировка и др. на строителството.
      От 2008-ма година сме член на Камарата на строителите в България и сме вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват: Първа група, от първа до пета категория. Освен това притежаваме интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандарти  ISO 9001:2008, с дата на първа регистрация февруари, 2008. В настоящият момент си поставяме като главна цел непрекъснатото подобряване, поддържане и развитие на разработената, внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на същностите(ИСУС) по използваните модели на  международен стандарт: ISO 9001, което е доказателство за нашата съпричастност към Европейските и Световни тенденции в това отношение и на желанието ни да се утвърдим като съвременно дружество.
     През годините сме се специализирали в строителния мениджмънт, като сме реализирали комплексното изпълнение както на жилищни и административни сгради, така и на луксозни комплекси в цялата страна. Към момента сме изградили жилищни, административни, търговски, производствени и хотелски сгради. Освен това извършваме реконструкция, рехабилитация и модернизация на вече съществуващи такива,както и осъществяваме ново строителство до ключ, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.  
      Политиката ни е насочена към нарастване удовлетвореността на клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания по съвременните  методи за управление на качеството, включващи: 
  • Прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР; 
  • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси; 
  • Постоянно подобряване на Системите за управление, интегрирани в дружеството; 
  • Устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар. 
     За Нас най-важно е високото качество, което гарантираме с: 
  • Добре осмислените и функционални проекти;
  • Качеството на материалите, които се влагат при изпълнение на проектите;
  • Високата квалификация на служителите и изпълнителския персонал, както и  тяхното постоянно обучение.
        Нашата компания се развива динамично и печели непрекъснато нови позиции в силно конкурентната среда на строителния пазар в България. Реализираните ни проекти се отличават с нестандартна архитектура, иновативна визия и бързо и качествено изпълнение. 
      Ние сме многократен носител на награди, между които е и престижната "Сграда на годината".