Зареждане ...

Референции

 

Годишна награда на Камарата на строителите в България

Областното представителство на Камарата на строителите в България - Бургас, удостоява с годишната награда "Знак за качество" дружество "Унистрой Холдинг" АД с Изпълнителен Директор Велизар Алексиев.

 

Свидетелство за дарение

Инициативният комитет за изграждане на ПАРАКЛИС "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" връчва настоящото свидетелство на "Унистрой Холдинг" АД в знак на признателност за предоставените средства.

Благодарим Ви, че с дарителския си жест заявихте съпричастност към инициативата в памет на героите от Балканските войни 1912 - 1913 г. и по повод честванията на 100 годишнината от войните.

6 май, 2013 

 

Референция от G.P. Group LTD., обект "Лукойл Нефтохим Бургас"

"Джи Пи Груп" ООД, в качеството си на Изпълнител на обект: "Комплекс за преработка на тежки отпадъци на територията на "Лукойл Нефтохим Бургас", издаваме настоящата референция на "Унистрой Холдинг" АД в уверение на това, че дружеството е извършило строително - монтажни работи на гореописания обект в периода 10.2012 г. - 03.2013 г. В кратките срокове за реализация на обекта и при европейски изисквания за качество на изпълняваните СМР, инженерно - техническия персонал и изпълнителския състав на фирмата показаха добра организация, висока технологична дисциплина и стриктно спазване на договорените срокове. Не допуснаха отклонения от проектната документация, както и изпълниха всичките ни изисквания за материали, доставчици и качество на изпълнение. Благодарение на професионализма на ръководителите на "Унистрой Холдинг", не беше регистрирано нито едно отклонение от междинните срокове или от нормативите за извършване и приемане на СМР. Ръководството на "Унистрой Холдинг" се отличава с изключителна отговорност в спазване на нормативната и законова база на Република България в опазване на живота и здравето на работещите на строителната площадка, а също и опазване на околната среда, обграждаща строителната площадка. "Унистрой Холдинг" е предпочитан партньор за всеки бъдещ инвеститор. Настоящата референция да послужи където е необходимо. 

 

Референция от Андезит ООД, обект Летище Бургас

"Андезит" ООД, в качеството си на Изпълнител на обект "Нов международен пътнически терминал Летище Бургас", гр. Бургас, издава настоящата препоръка за добро изпълнение на "Унистрой Холдинг" АД в уверение на това, че фирмата е извършила качествено и в срок възложените й строително - монтажни работи, а именно:

- Кофражни работи;

- Армировъчни работи;

- Бетонови работи;

- Изолационни работи.

Възложените строително - монтажни работи бяха извършени в периода 06.2012 г. - 09.2012 г. Извършените строително - монтажни дейности са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Във връзка със спецификата на обекта бяха използвани висококачествени материали и съвременни технологии, които наред с качественото изпълнение и съпътстващия завишен технически контрол допринесоха за успешното завършване на обекта. Настоящата референция да послужи на фирмата при участие в търгове, конкурси и открити процедури за възлагане изпълнението на строителни обекти.

 

Референция от Пери България

"Unistroy Holding" SA - Burgas is well known as a main contractor of numerous buildings in the area of the Burgas Municipality. Our cooperation started in 2006 and it is characterized by clarity, propriety and certainty in outlining the contractual obligations.

"Unistroy Holding" SA - Burgas works exclusively with the shuttering systems of PERI for walls and columns "Domino" and "Trio" as well as the shuttering systems for concrete slabs "Multlflex" The company has the most modern shuttering equipment offered by "PERI  Bulgaria" ltd. and it has employed a team of trained engineers - construction managers and building technicians, trained and experienced construction workers.

The completed rough construction contracts by "Unistroy Holding" SA - Burgas as listed below are distinguishable by high quality and expedition of work:

- Residential building for seasonal use and Complex pubblic service, plot No. 44094.23 24, area "Smailov Chair", village of Lozenets, Tsarevo Municipality, Burgas District", RZP: 15 600 sq.m.

- Villa buildings with apartments for seasonal use, RPL 064023, area ,"Nestinarka", land of the town of Tsarevo", RZP: 23 500 sq. m.

- Mixed building in RPL I-345, 347, 348, 424, section 15, according to the plan of Central City Part, town of Burgas, RZP: 3200 sq.m.

- Resort complex in RPL II-2133 in the area Karaagach, land of the village of Lozenets, Tsarevo Municipality, RZP: 31 850 sq.m

 

Референция от МАРС 90 ООД

Издаваме настоящата референция като оценка за работата на фирма "Унистрой Холдинг" по изпълнението на строителните работи на обект: "Жилищна сграда в кв. 15, УПИ II, по плана на к-с " Лазур", гр. Бургас. Фирмата беше главен изпълнител на горепосочения обект за периода от 08.2011 г. до 08.2012 г. Сградата беше изпълнена в договорения срок при много добра организация на строителния процес и с качествени материали, притежаващи необходимите сертификати. Обекта ни бе предаден в изключително добър вид, съгласно Наредба 4/2009 г. /изм. ДВ., бр. 54 от 15 юли, 2011 г./ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сградата е въведена в експлоатация и за нея са изпълнени мероприятия за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия, съгласно Наредба 7/2004 г.(посл. изм. в ДВ 2 от 2010 г.) Въз основа на това препоръчвам строителна компания "Унистрой Холдинг" като надежден партньор при извършването на всякакъв вид строителни дейности. Настоящата референция да послужи на фирмата при участие в търгове, конкурси и открити процедури за възлагане изпълнението на строителни обекти.

 

Референция от Енгъл 2004 ООД

"Енгъл 2004" ООД издава настоящата референция на "Унистрой Холдинг" Ад в уверение на това, че дружеството извърши в срок, с високо качество и отговорност, възложеното от "Енгъл 2004" ООД комплексно изграждане на обект: Вилни сгради в м. "Аклади", гр. Черноморец, общ. Созопол. Възложените СМР(строително-монтажни работи) бяха изпълнени в периода 27.10.2011 г. - 10.09.2012 г.По време на строителния процес бяха използвани защитени със сертификати строителни материали и съвременни технологии. Благодарение на професионализма на ръководителите на "Унистрой Холдинг", не бе регистрирано нито едно отклонение от междинните срокове или от нормативите за извършване и приемане на СМР. Обекта ни бе предаден в изключително добър вид, съгласно Наредба 4/2009 г. /изм. ДВ., бр. 54 от 15 юли 2011 г./ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сградата е въведена в експлоатация и за нея са изпълнени мероприятия за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия , съгласно Наредба 7/2004г. (посл. изм. с ДВ 2 от 2010 г.) Считам, че фирма "Унистрой Холдинг" разполага с компетентни технически кадри, квалифицирани изпълнители и перфектна организация за извършването на всички видове строително-монтажни дейности. Настоящата референция да послужи на фирмата при участие в търгове, конкурси и открити процедури за възлагане изпълнението на строителни обекти.