Зареждане ...
Информация за контакт
гр. София, ул. „Оборище“ 100
гр. Бургас,  ул. "Булаир" 9
тел: +35956/ 825 558
e-mail: unistroy@unistroy.bg
Изпълнителен Директор:
Велизар Алексиев
e-mail: aleksiev@unistroy.bg
Технически отдел:
инж. Тихомир Якимов – Главен инженер
e-mail: t.yakimov@unistroy.bg
Счетоводен отдел:
Николай Тодоров – Главен счетоводител
e-mail: accounting@unistroy.bg
Офертен отдел:
инж. Таня Димитрова – Ръководител отдел ПТО
e-mail: tdimitrova@unistroy.bg
Административен отдел :
Надежда Стоянова
e-mail: office@unistroy.bg
Отдел продажби:
Явор Алексиев
e-mail: sales@unistroy.bg
тел. +359896 601 601
Отдел Транспорт и механизация:
Красимир Младенов
e-mail: k.mladenov@unistroy.bg
Контактна форма
изпрати